Projekty

Budování a pořízení vybavení vzdělávacího centra Mozaika
Dotační titul: Program rozvoje venkova
Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání
Dotační titul: Vy rozhodujete, my pomáháme
Mozaika – v harmonii s přírodou
Poskytovatel dotace: Zlínský kraj