Budování a pořízení vybavení vzdělávacího centra Mozaika

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Hříběcí hory

Anotace projektu: Projektem budou vybudovány dvě stavby, sloužící pro účely spolku Mozaika – vzdělávací a volnočasové centrum z.s. – zahradní domek a dílna pro zahradnické a řemeslné volnočasové vzdělávací aktivity spolku. Zároveň bude projektem pořízeno mobilní vybavení, které bude využito v rámci společenských, kulturních akcí pro veřejnost. V rámci doplňujících výdajů také vybavíme kuchyň v nově budovaném zázemí, ve které bychom rádi vařili přímo pro děti z lesní školky, případně připravovali občerstvení pro návštěvníky různých typů akcí.