Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání


Projekt TESCO – Vy rozhodujete, my pomáháme

Jako odměnu za 2. místo pro náš projekt jsme od společnosti TESCO obdrželi finanční příspěvek 
na pořízení řemeslného vybavení, za které jsme nakoupili dílenské stoly (ponky) pro děti i dospělé 
a řemeslné nástroje pro práci se dřevem. Částečně bylo toto vybavení financováno z odměny za umístění a částečně jako sponzorský dar ze strany prodejce.