Mozaika – v harmonii s přírodou

Projekt podpořen ze strany Zlínského kraje v rámci dotačního titulu: RP04-22 PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI

Anotace projektu: Dotace bude použita pro výrazné zkvalitnění EVVO výuky v začínajícím venkovním vzdělávacím centru v Lutopecnách u Kroměříže. Naše návštěvníky tak můžeme teoreticky i prakticky obeznámit se staronovými způsoby péče o prostředí kolem nás.

Jednotlivé prvky, které si v rámci projektu sami vybudujeme: stanoviště na tříděný odpad, kompostiště ze dřeva i podzemní skleník – se následně stanou nedílnou součástí našeho centra a také nedílnou praktickou součástí výukových programů školky i plánovaného odpoledního kroužku zahradničení. Vyhotovíme vlastní přehlednou brožuru o kompostování, zrealizujeme dva vzdělávací workshopy – jeden na téma kompostování, druhý na téma podzemní skleník.

Tématy, které projekt provazují, a ačkoliv to tak nevypadá, úzce spolu souvisí – jsou minimalizace, třídění a recyklace odpadu a nakládání s ním a také práce s půdou – cennou komoditou.

Jako problémovou oblast vnímáme to, že lidé v dnešní době obecně mají dost mnohdy i nepřehledných teoretických informací o tom, CO dělat a proč, ale nevědí JAK. Realizace projektu jednoznačně přispěje k odstranění tohoto problému tak, že se u nás lidé budou moci nejen dozvědět co mají dělat, ale budou se moci i reálně podívat na fungování konkrétních prvků ” v akci”.

Kompostovací brožura ke stažení: